FORSIDE
PROGRAM
TEMA
DELTAGERE
AKTIVITETER

KALENDER
KOORDINERING
FINANSIERING
KONTAKT
 
 

NETVÆRKETS AKTIVITETER

Netværket vil i de 18 måneder afholde 1 formøde, 4 workshops samt 1 seminar.
   Workshops: I de 3 første workshops, der er af to dages varighed, vil forskellige samfundsmæssige udviklingstræk blive diskuteret i relation til arkitektoniske problemstillinger. Diskussionerne tager udgangspunkt i oplæg fra netværkets forskere - en 'samfundsforsker' og en arkitekturforsker belyser på skift en udvalgt en problemstilling.
   Publikation: Workshoppenes oplæg og sammenfattende artikler samles afslutningsvis til en publikation. Publikationen skal danne videnmæssigt grundlag for forskningsarbejdet i en efterfølgende centerdannelse.
   Seminar: På et afsluttende seminar præsenteres netværkets resultater. Netværkets oplæg perspektiveres af indlæg fra udenlandske forskere, der samtidig fungerer som opponenter på netværkets indlæg.
   Forskningsansøgning: Afslutningsvis formuleres ansøgning til egentligt forskningssamarbejde i en centerdannelse.