FORSIDE
PROGRAM
TEMA
DELTAGERE
AKTIVITETER

KALENDER
KOORDINERING
FINANSIERING
KONTAKT
 
 

Arkitektur mellem globalisering og hverdagsliv

16. maj 2006 på Kunstakademiets Arkitektskole

 

En stor del af den samfundsmæssige og kulturelle udvikling kommer til os i form af globale strømninger, der i flere tilfælde er kommet til syne i store metropoler. Også danske arkitekter og planlæggere henter inspiration i de nye strømninger og giver udtryk for dem i programerklæringer og projektbeskrivelser. På seminaret vil det blive diskuteret, hvordan - og i hvilket omfang de globale strømninger reelt påvirker det arkitektoniske arbejde i Danmark:

  • Fører de nye strømninger til ændrede forestillinger om arkitekturens samfundsmæssige betydning og ændres forventningerne til arkitektens rolle i byggeprocesserne?
  • Hvor findes de reelle arkitektoniske og bymæssige forandringer, og på hvilke områder er der i højere grad tale om at fastholde myten om en dynamisk og foranderlig nutid?
  • Opstår der nye idealer for det hverdagsliv, der skal udfoldes i arkitekturen - og hvilke fysiske konsekvenser kan det få?
  • Fører blikket mod globaliseringens forandringer og andre nye tendenser arkitekter på afveje i forhold til arkitekturens brugere?

Spørgsmålene vil blive diskuteret i et tværfagligt forum bestående af samfundsforskere og arkitekter. Afslutningsvis vil den engelske forfatter og arkitekturforsker Adrian Forty belyse, hvordan den arkitektoniske udvikling italesættes på forskellig vis af forskellige fag- og brugergrupper. Fokus vil blive rettet på spændet mellem avantgarde og befolkning, mellem ny arkitektur og rutinepræget hverdagsliv.
 

Tilmelding
Deltagerpris: 1.200,- kroner (inkl. ark+ bogen, der udkommer samme dag). Studerende 500 kroner.
Tilmelding: sker pr. mail til Ella Pedersen, elp@sbi.dk
Tilmeldingsfrist: 9. maj 2006
Sted: Auditorie 2, Kunstakademiets Arkitektskole, Philip De Langes Allé 10, København.
 

Program