FORSIDE
PROGRAM
TEMA
DELTAGERE
AKTIVITETER

KALENDER
KOORDINERING
FINANSIERING
KONTAKT
 
 

PROGRAM

En stor del af den samfundsmæssige og kulturelle udvikling kommer til os i form af globale strømninger, der i flere tilfælde er kommet til syne i store metropoler. Også danske arkitekter og planlæggere henter inspiration i de nye strømninger og giver udtryk for dem i programerklæringer og projektbeskrivelser. Netværket skal belyse, hvordan (om overhovedet) de globale strømninger påvirker dansk arkitektur.
 

Det er netværkets opgave:
1) at identificere de normative forandringer, der kommer til os udefra som følge af nye samfundsmæssige og kulturelle strømninger
2) at skabe en forståelse af de samfundsmæssige problemstillinger, de globale strømninger er affødt af, og at pege på arkitektoniske strategier, der er givet som svar i global sammenhæng
3) at diskutere de globale strømningers relevans i en dansk kontekst. Hvorvidt er de samme problemer til stede i Danmark? Findes der andre problemstillinger (eller særlige kvaliteter), der er nok så vigtige i en dansk sammenhæng?
4) på den baggrund at diskutere, om (og i givet fald hvordan) det normative grundlag og de nye strategier, der har vist sig globalt, må modificeres i forhold til en dansk kontekst.
 

Netværket skal præcisere og afgrænse den opstillede problemstilling med henblik på at etablere et efterfølgende forskningssamarbejde. En vigtig del af netværkets arbejde er i den forbindelse at afdække metodiske problemstillinger i den tværfaglige kompetenceudveksling og i arbejdet med at analysere samfundsmæssige problemstillinger i en arkitektonisk kontekst.