FORSIDE
PROGRAM
TEMA
DELTAGERE
AKTIVITETER

KALENDER
KOORDINERING
FINANSIERING
KONTAKT
 
 

TEMA

Arkitekturen synes at være fastlåst i modernismens arkitektur- og planlægningskoncept, og den bygger dermed på strategier og idealforestillinger, der ikke har rod i aktuelle forhold. Det synspunkt ligger til grund for 'nypragmatismen', der i disse år præger den arkitektoniske debat. Budskabet er, at byen og samfundet ikke længere svarer til de forestillinger, der lægges til grund for det arkitektoniske arbejde. På den baggrund udvikles nye tilgange til arkitektur og planlægning - eksempelvis 'dirty realism'; her handler det om at udforske aktuelle by- og samfundsmæssige realiteter, da en forståelse af dem menes at være den nødvendige forudsætning for aktiv handling.

   Med det udgangspunkt har den hollandske arkitekt Rem Koolhaas studeret kaotiske byer som Laos og Singapore, og udviklet begrebet 'the generic city' - byen uden kulturel identitet. Koolhaas vil dermed tage konsekvensen af globaliseringen; i stedet for at begrænde tabet af kulturel identitet undersøger han, hvilke kunstneriske muligheder globaliseringens identitetsløse by rummer.

   Koolhaas' ideer har vundet stor udbredelse, også blandt danske arkitekter. 'The generic city' er imidlertid en idé, der ikke nødvendigvis har rod i danske realiteter. Den 'beskidte virkelighed' er ikke den samme i Esbjerg og København, som den er i Laos og Singapore.

   Det er udgangspunktet for netværkets arbejde. De globale strømninger skal diskuteres i et dansk perspektiv. Det skal ske med henblik på at undersøge, hvor de rummer kimen til arkitektonisk nytænkning, samt at diskutere deres relevans og begrænsninger i en dansk kontekst.